วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันวานไม่เคยเปลี่ยนแปลง (เพื่อนกันตลอดไป)เพื่อน ๆ จากวันนี้จะมีเรา เราและนาย จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นาย มนตรี สมอ่วม ค.บ. 2 เอกสังคมศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา 534110011
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง